Fő és mellék szakképesítés a szakgimnáziumban

SZAKGIMNÁZIUMBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A szakgimnáziumban a tanulók két szakképesítést szerezhet a tanulmányok végére: egy fő szakképesítést és egy mellék-szakképesítést. Jelenleg azonban nem kötelező a mellék-szakképesítés megszerzése, az mindössze választható.

Az ágazati tartalom melletti szakma (új nevén a mellék-szakképesítés) tanulása már nem lesz kötelező, a tanuló az iskola által felkínált további lehetőségek közül is választhat. Ez a választási lehetőség segítséget nyújthat a tanuló egyéni igényeihez és az adott ágazathoz igazodó alternatív tanulmányi utak kialakításához.

Tehát a tanulók választhatnak, hogy a mellék-szakképesítést kívánják-e megszerezni, vagy pedig abban az időkeretben egyéb, szakmai jellegű foglalkozáson szeretnének részt venni,

A 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésrőlSzt. 2. §-a (24a) definiálja a mellék-szakképesítés fogalmát: A szakgimnázium középiskolai évfolyamai tananyagának keretében a tanuló választása alapján tanulható és megszerezhető, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, az adott szakgimnáziumi ágazathoz és az érettségit követő szakképzési évfolyamon megszerezhető szakképesítéshez kapcsolódó szakképesítés vagy részszakképesítés, amelynek tananyagát a szakképzési kerettanterv tartalmazza.”

Az Szt. új 22/A. §-a határozza meg, hogy mikor dönt a tanuló arról, hogy választja-e a mellék-szakképesítést: 22/A. § (1) A tanuló a szakgimnázium tizedik évfolyamán legkésőbb április 30-ig írásbeli nyilatkozatban választ a tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamok kerettantervi irányáról a szakgimnázium által biztosított lehetőségek közül.

Nkt. törvényszövegben: 12. § (2) A szakgimnáziumban az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott ágazatokban – figyelembe véve az ágazaton belüli specializációt is – tehető szakmai érettségi vizsga, továbbá a tanuló választásától függően a szakképzésről szóló törvényben foglaltak szerinti mellék-szakképesítés, valamint az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szerezhető.

A tanuló arról is dönthet, hogy a mellék-szakképesítés tananyagtartalma helyett – a felszabaduló órakeret terhére – a képző iskola által biztosított, más tantárgyak szakmai tartalmát megerősítő vagy egyéb kompetenciát fejlesztő, vagy gyakorlati ismeret bővítő képzésben vesz részt.

Az iskolánkban oktatott ágazatokban megszerezhető fő – és mellék szakképesítések:

Oktatott ágazat Mellék-szakképesítés Fő-szakképesítés
Egészségügy 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens 13. évfolyam sikeres befejezése után

54 723 02 Gyakorló ápoló

Vendéglátóipar 34 811 03 Pincér 13. évfolyam sikeres befejezése után

54 811 01 Vendéglátásszervező

Turisztika 52 812 01 Szállodai recepciós

 

13. évfolyam sikeres befejezése után

54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő