Vendéglátóipar

Vendéglátóipar ágazat
(Tagozatkód: 0081)

SZAKGIMNÁZIUM

Szakmai érettségi vizsga és szakképesítés szerezhető. Ennek megfelelően a  9-12. évfolyamon közismereti képzés mellett szakmai elméleti és gyakorlati oktatás.
Továbbtanulási lehetőség: felsőoktatási intézményben, iskolánkban 13. évfolyamon (újabb OKJ bizonyítvány megszerzése).

Oktatott ágazat Mellék-szakképesítés Fő-szakképesítés
Vendéglátóipar 34 811 03 Pincér 13. évfolyam sikeres befejezése után

54 811 01 Vendéglátásszervező

 

0081 kód
Tanulmányi terület: VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATI OKTATÁS

Képzés időtartama: 4 év + érettségi után 1 év
9-12. évfolyamon közismereti képzés, szakmai elméleti és gyakorlati oktatás (40-60%).
12. évfolyam befejezésével közismereti és szakmai érettségi vizsga

Megszerezhető szakképesítés: érettségivel 34 811 03 pincér.

Továbbtanulási lehetőség:

 • + 1 év érettségi után: 13. évfolyam elvégzésével újabb OKJ bizonyítvány szerezhető: 54 811 01 vendéglátásszervező
 • felsőoktatási intézményben

Felvétel: A tanulmányi eredmények alapján, felvételi nincs, egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.
Kizárólag a tanulmányi eredmény figyelembe vételével vesszük fel a szakgimnáziumi, szakközépiskolai képzéseinkre jelentkező tanulókat. A hozott pontok alapján elérhető maximális 60 pont az alábbiakból áll össze: – figyelembe vett tantárgyak a 7. év végi és a 8. félévi bizonyítványból: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, biológia. Nem javasolt matematikából felmentett tanulók számára a vendéglátóipar ágazat.

Felvehető létszám: 34

Idegennyelv-oktatás: angol, német

Mit kínálunk?

 • Vendéglátó ismeretek
 • Gazdasági gondolkodásmód kialakítása
 • Széles körű vállalkozási ismeretek, rendezvényszervezés, reklámeszközök tervezése, fogyasztóvédelem
 • Szakmai műveltség megalapozása
 • Élelmiszer ismeret
 • Termelés elmélete és gyakorlata
 • Értékesítés elmélete és gyakorlata
 • Vendéglátó vállalkozások működtetése
 • Marketing és kommunikáció a gyakorlatban

A gyakorlatra is építünk:

Ételkészítés, felszolgálás, értékesítés, terítés, éttermi kínálat tervezése, rendezvényszervezés, reklámeszközök tervezése, alkalmazása a vendéglátásban, informatika a vendéglátásban, szakmai és nyári gyakorlat (vendéglátó egységek).

Felkészítjük tanulóinkat a közép- és emelt szintű közismereti és szakmai érettségire.

MIÉRT VÁLASZD A KOSSUTHOT?

 • Nincs felvételi vizsga!
 • Frekventált, belvárosi helyszín,könnyen megközelíthető!
 • Diákcentrikus légkör!
 • Családias környezet, segítő, támogató, türelmes tanári kar!
 • Ingyenes korrepetálási lehetőség!
 • Szakmai versenyek, rendezvények, tréningek, utazások, kiállítások!
 • Ingyenes szakmaszerzési lehetőség!
 • Piacképes szakmai ismeret!
 • Tanulmányi ösztöndíj a hiányszakmákban!
 • Emelt szintű érettségi felkészítés a felsőoktatási továbbtanulás érdekében!

Gyakorlatorientált oktatás:

Vendéglátóipar ágazat: ételkészítés, felszolgálás, értékesítés, terítés, éttermi kínálat tervezése, rendezvényszervezés, marketing, szakmai és nyári gyakorlat (vendéglátó egységek).
Két idegen nyelv, üzleti idegen nyelv.

Továbbtanulási kínálatunk intézményünkben

ingyenes nappali / esti tagozatos  felnőttoktatás keretében

 • Vendéglátásszervező OKJ 54 811 01
 • Vendéglátó-üzletvezető OKJ 35 811 02
 • Idegenvezető OKJ 54 812 01