Vendéglátóipar

Vendéglátóipar ágazat
(Tagozatkód: 0081)

TECHNIKUM
(korábban szakgimnázium)

Érettségi bizonyítvány és technikusi oklevél

Technikusi vizsga= emelt szintű érettségi  -> Felsőoktatás

0081 kód

Tanulmányi terület: VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATI OKTATÁS

Képzés időtartama: 5 év

Megszerezhető szakképesítés:

54 811 04 Vendégtéri szaktechnikus

Felvétel: A tanulmányi eredmények alapján, felvételi nincs, egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.

Kizárólag a tanulmányi eredmény figyelembe vételével vesszük fel a szakgimnáziumi, szakközépiskolai képzéseinkre jelentkező tanulókat. A hozott pontok alapján elérhető maximális 60 pont az alábbiakból áll össze: – figyelembe vett tantárgyak a 7. év végi és a 8. félévi bizonyítványból: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, biológia. Nem javasolt matematikából felmentett tanulók számára a vendéglátóipar ágazat.

Felvehető létszám: 28

Idegennyelv-oktatás: angol, német


Mit kínálunk?

 • Vendéglátó ismeretek
 • Gazdasági gondolkodásmód kialakítása
 • Széles körű vállalkozási ismeretek, rendezvényszervezés, reklámeszközök tervezése, fogyasztóvédelem
 • Szakmai műveltség megalapozása
  • Élelmiszerismeret
  • Termelés elmélete és gyakorlata
  • Értékesítés elmélete és gyakorlata
  • Felszolgáló szakmai ismeretek
  • Vendéglátó vállalkozások működtetése
  • Marketing és kommunikáció a vendéglátásban
  • Informatika a vendéglátásban

Gyakorlatorientált oktatás:

Vendéglátóipar ágazat: ételkészítés, felszolgálás, értékesítés, terítés, éttermi kínálat tervezése, rendezvényszervezés, marketing, szakmai és nyári gyakorlat (vendéglátó egységek).
Szakmai idegen nyelv.

MIÉRT VÁLASZD A KOSSUTHOT?

 • Nincs felvételi vizsga!
 • Frekventált, belvárosi helyszín, könnyen megközelíthető!
 • Diákcentrikus légkör!
 • Családias környezet, segítő, támogató, türelmes tanári kar!
 • Ingyenes korrepetálási lehetőség!
 • Szakmai versenyek, rendezvények, tréningek, utazások, kiállítások!
 • Ingyenes szakmaszerzési lehetőség!
 • Piacképes szakmai ismeret!
 • Tanulmányi ösztöndíj!
 • Emelt szintű érettségi felkészítés a felsőoktatási továbbtanulás érdekében!

A jövőd záloga a piacképes szakma! Gyere a Kossuthba!