Alapítványunkról

AZ ALAPÍTVÁNYRÓL

 

Alapítvány neve: Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Középiskola Diákjaiért Alapítvány

Alapítás éve: 2000.

Az Alapítvány magánalapítvány.

Alapító: Ádám Tamásné, az iskola volt diákja.

Az Alapítvány induló vagyona 100.000, - Ft

Az Alapítvány szervezete: az alapító által létrehozott három tagú kuratórium.

  • Balaton Csilla, kuratórium elnöke
  • Török Tímea, kuratóriumi tag
  • Fekete Antal, kuratóriumi tag

A kuratórium tagjai a tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.

Az Alapítvány célja:

  • A minőségjavító oktatás érdekében az alapellátáson túli fejlesztések: eszközök, anyagok felszerelés, számítógépes rendszer bővítése, tehetsége tanulók iskolai, iskolán kívüli képzéséhez, versenyeihez anyagi fedezet nyújtása
  • Az idegen nyelvi oktatás fejlesztése.
  • Táborozások, tanulmányi célú utazások biztosítása.
  • Iskolarádió, iskolaújság, iskolai szakkörök működésének támogatása.

 

Az Alapítvány céljaival egyező felhasználás iránti igény írásban nyújtható be a Kuratóriumhoz. A Kuratórium az igényeket 30 napon belül elbírálja.

Az Alapítvány támogatásának módja:

  • Az alapítvány természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli és természetbeni adományokkal csatlakozhat.
  • A személyi jövedelemadó 1 %-ából származó felajánlásokat az Alapítvány fogadja.

 

Minden felajánlást köszönettel fogadunk: az Alapítvány kuratóriuma.

Az Alapítvány adószáma: 18359581-1-03

Az Alapítvány számlaszáma: 11732040-20040390 (OTP Bank)

 

Dokumentumok

Alapítvány pénzügyi jelentése 2017
Alapítvány pénzügyi jelentése 2018