Turisztika

Turisztika ágazat
(Tagozatkód: 0084)

TECHNIKUM
(korábban szakgimnázium)

Érettségi bizonyítvány és technikusi oklevél

Technikusi vizsga= emelt szintű érettségi -> Felsőoktatás

0084 kód

Tanulmányi terület: TURISZTIKA ÁGAZATI OKTATÁS

Képzés időtartama: 5 év

Megszerezhető szakképesítés:

54 812 04 Turisztikai technikus

Felvétel: A tanulmányi eredmények alapján, felvételi nincs. Kizárólag a tanulmányi eredmény figyelembe vételével vesszük fel a szakgimnáziumi, szakközépiskolai képzéseinkre jelentkező tanulókat. A hozott pontok alapján elérhető maximális 60 pont az alábbiakból áll össze: – figyelembe vett tantárgyak a 7. év végi és a 8. félévi bizonyítványból: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, biológia.

Felvehető létszám: 28

Idegennyelv-oktatás: angol, német

Mit kínálunk?

 • Turisztikai erőforrások, vendéglátó ismeretek,
 • Gasztronómia gyakorlata, szálláshely ismeretek, szállodaipar, szállodák;
 • Kommunikáció, protokoll, üzleti kommunikáció,
 • Gazdasági folyamatok a turizmusban, marketing, ügyvitel,
 • Utazásszervezés, turisztikai vállalkozások, rendezvényszervezés,
 • Szállodai adminisztráció és gyakorlata, szállodai tevékenységek
 • Szakmai műveltség megalapozása
  • Turizmusföldrajz
  • Magyarország idegenforgalmi természeti adottságai, történelmi és egyéb adottságai
  • Világörökségek
  • Kultúr – és vallástörténet
  • Étel-ital ismeret, magyar és nemzetközi gasztronómia, borvidékek
  • Protokoll és etikett; protokollrendezvények, vendégfogadás, nemzetközi protokoll
  • Szakmai idegen nyelv, tárgyalástechnikák, üzleti levelezés
  • Turizmus elmélete, rendszere
  • Marketingtervezés, országimázs
  • Információ-technológia alkalmazás a turizmusban, weblapkészítés
  • Turisztikai vállalkozások
  • Vállalkozási alapismeretek
  • Szállodai adminisztráció
  • Szállodai adminisztráció gyakorlata
  • Szállodai alapismeretek
  • Szállodai kommunikáció

Gyakorlatorientált oktatás:

A szállodák üzleti világa, a szálláshelyek típusait, azok jellegzetességei; a szállodai munkafolyamatok, tevékenységi körök, vendégfogadás és rendezvények protokollja, szállodai szolgáltatások.

A vendéglátás tárgyi és személyi feltételei, üzlettípusok jellemzőit, a vendéglátás piaci kínálata.

Az ország turisztikai termékkínálata és turisztikai fejlesztési lehetőségei.

Marketingtervezés, turisztikai marketingeszközök, arculatépítés

Turisztikai szolgáltatások értékesítési követelményei (szálláshely, étkezés, közlekedés, utasbiztosítás, útikönyvek, térképek, stb.)

A 10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: Turizmusföldrajzi ismeretek (10 óra), Kultúr- és vallástörténeti értékek Magyarországon (10 óra), Társalgási protokoll (50 óra), Magyar és nemzetközi gasztronómia (20 óra), Társalgás, információ közvetítés idegen nyelven (50 óra).

A 11. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: Vendégfogadás (30 óra), Művészettörténeti stílusok fontosabb megjelenési formái (10 óra), Magyar és nemzetközi gasztronómia (10 óra), IKT gyakorlati alkalmazása a turizmusban (10 óra), Társalgás, információ közvetítés idegen nyelven (70 óra), Adatszolgáltatás, statisztikai adatok elemzése, programismeret (10 óra).

MIÉRT VÁLASZD A KOSSUTHOT?

 • Nincs felvételi vizsga!
 • Frekventált, belvárosi helyszín, könnyen megközelíthető!
 • Diákcentrikus légkör!
 • Családias környezet, segítő, támogató, türelmes tanári kar!
 • Ingyenes korrepetálási lehetőség!
 • Szakmai versenyek, rendezvények, tréningek, utazások, kiállítások!
 • Ingyenes szakmaszerzési lehetőség!
 • Piacképes szakmai ismeret!
 • Tanulmányi ösztöndíj!
 • Emelt szintű érettségi felkészítés a felsőoktatási továbbtanulás érdekében!

A jövőd záloga a piacképes szakma! Gyere a Kossuthba!