Egészségügy

TECHNIKUM

(korábban szakgimnázium)

Érettségi bizonyítvány és technikusi oklevél

                         Technikusi vizsga= emelt szintű érettségi   ->   Felsőoktatás

Egészségügy ágazat
Tagozatkód: 0080

0080 kód

Tanulmányi terület: EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATI OKTATÁS

Képzés időtartama: 5 év

Megszerezhető szakképesítés:

 5 0913  03 04 Gyakorló ápoló

Felvétel: a tanulmányi eredmények alapján, felvételi nincs,

egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.

 

Kizárólag a tanulmányi eredmény figyelembe vételével vesszük fel a technikumi, szakképző iskolai képzéseinkre jelentkező tanulókat. A hozott pontok alapján elérhető maximális 60 pont az alábbiakból áll össze: – figyelembe vett tantárgyak a 7. év végi és a 8. félévi bizonyítványból: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, biológia.

Idegennyelv-oktatás: angol, német

AZ ÁGAZAT

az egészségügyi szakmák gyakorlására készíti fel a leendő szakembereket, akik a betegápolás és gondozás, a különböző diagnosztikai és terápiás területeken végzik munkájukat. Az ágazatban végzettek feladata az egyes korosztályok egészségének megőrzése, betegségek megelőzése, betegek, sérültek ellátása, ápolása, gondozása, a betegek felépülésének támogatása. A képzés során az ápolás, az asszisztencia, az egészségügyi laboratóriumi munka és a rehabilitáció területeivel ismerkedhetnek meg a diákok.

 

A technikum a minőségi szakmai oktatás helyszíne. A megszerezhető technikusi szakképzettség középvezetői szintű ismereteket biztosít, az ötéves képzés egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit.

Mit kínálunk?

 • Egészségügyi ágazati alapoktatás
 • Szakirányú oktatás
 • Az egészséges életmód, életvitel tudatosítása, saját és mások egészsége iránti felelősségvállalás kifejlesztése, környezettudatos gondolkodásmód kialakítása
 • Elsősegélynyújtási alapismeretek
 • Munka-balesetvédelem, betegbiztonság
 • Egészségügyi alapozó ismeretek
 • Rehabilitációs alapismeretek és fizioterápia
 • Alapápolás-gondozás
 • Társadalomtudományi ismeretek: szociológiai, pszichológia, pedagógia alapjai
 • Népegészségtan, egészségfejlesztés
 • Kommunikáció, szakmai kommunikáció, orvosi latin
 • Általános ápolástan és gondozástan
 • Anatómia – élettan
 • Mikrobiológia-járványtan, általános kórtan
 • Egészségügyi informatika
 • Általános laboratóriumi ismeretek
 • Gyógyszertani ismeretek
 • Klinikumi alapismeretek, belgyógyászat, sebészet és traumatológia, szülészet
 • Egészségügyi asszisztensi feladatok
 • Összefüggő nyári gyakorlat: 10-11. évfolyam végén 140 óra

Gyakorlatorientált oktatás

 

Szakmai és nyári gyakorlat (rendelőintézet, kórház, idősek otthona)

Felkészítjük tanulóinkat a közép- és emelt szintű közismereti érettségire és technikusi vizsgára.

 

A szakmatanulást pénzbeli juttatásokkal is ösztönzik

A szakképzésben tanulók tanulmányaik idején különféle pénzbeli juttatásokat kaphatnak megfelelő tanulmányi eredmény esetén, de egyszerre csak egyféle juttatásra jogosultak:

 • az iskolai tanulmányok és esetleges iskolai tanműhelyi gyakorlat idején ösztöndíjat, amelynek mértéke a tanulmányi eredménytől függ,
 • a duális képzésben pedig szakképzési munkaszerződés keretében a gyakorlati képzést végző vállalat, vállalkozás munkabért és további egyéb juttatásokat biztosít számukra,
 • a végzősök tanulmányaik sikeres befejezése esetén, ha befejezik a képzést és szakmát szereznek, egyszeri pályakezdési juttatást is kaphatnak.

MIÉRT VÁLASZD A KOSSUTHOT?

 • Nincs felvételi vizsga!
 • Frekventált, belvárosi helyszín, könnyen megközelíthető!
 • Diákcentrikus légkör!
 • Családias környezet, segítő, támogató, türelmes tanári kar!
 • Ingyenes korrepetálási lehetőség!
 • Szakmai versenyek, rendezvények, tréningek, utazások, kiállítások!
 • Ingyenes szakmaszerzési lehetőség!
 • Piacképes szakmai ismeret!
 • Ösztöndíj!
 • Emelt szintű érettségi felkészítés a felsőoktatási továbbtanulás érdekében!

 

A jövőd záloga a piacképes szakma! Gyere a Kossuthba!