Egészségügy

Egészségügy ágazat
(Tagozatkód: 0080)

TECHNIKUM

(korábban szakgimnázium)

Érettségi bizonyítvány és technikusi oklevél

Technikusi vizsga = emelt szintű érettségi -> Felsőoktatás

0080 kód

Tanulmányi terület: EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATI OKTATÁS

Képzés időtartama: 5 év

Megszerezhető szakképesítés:

 54 723 02 Gyakorló ápoló

Felvétel: a tanulmányi eredmények alapján, felvételi nincs,

egészségügyi követelményeknek való megfelelés szükséges.

Kizárólag a tanulmányi eredmény figyelembe vételével vesszük fel a technikumi, szakképző iskolai képzéseinkre jelentkező tanulókat. A hozott pontok alapján elérhető maximális 60 pont az alábbiakból áll össze: – figyelembe vett tantárgyak a 7. év végi és a 8. félévi bizonyítványból: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, biológia.

Felvehető létszám: 28

Idegennyelv-oktatás: angol, német

AZ ÁGAZAT:
Az egészségügyi szakmák gyakorlására készíti fel a leendő szakembereket, akik a betegápolás és gondozás, a különböző diagnosztikai és terápiás területeken végzik munkájukat. Az ágazatban végzettek feladata az egyes korosztályok egészségének megőrzése, betegségek megelőzése, betegek, sérültek ellátása, ápolása, gondozása, a betegek felépülésének támogatása. A képzés során az ápolás, az asszisztencia, az egészségügyi laboratóriumi munka és a rehabilitáció területeivel ismerkedhetnek meg a diákok.

Mit kínálunk?

 • Egészségügyi jellegű pályákhoz szükséges alapismeretek
 • Az egészséges életmód, életvitel tudatosítása, saját és mások egészsége iránti felelősségvállalás kifejlesztése, környezettudatos gondolkodásmód kialakítása
 • Egészségügyi alapismeretek, szociológiai alapismeretek, pszichológia alapjai
 • pedagógia alapjai, környezet-egészségügy
 • Egészségfejlesztés, szakmai kommunikáció, orvosi latin
 • Ápolástan-gondozástan, csecsemő- és kisgyermekgondozása, gyermekgyógyászat
 • Anatómia – élettan
 • Mikrobiológia-járványtan, általános kórtan
 • Elsősegélynyújtás-első ellátás
 • Klinikumi szakismeretek, belgyógyászat, sebészet és traumatológia
 • Egészségügyi asszisztensi feladatok
 • Asszisztensi feladatok
 • Prevenció, rehabilitáció
 • Személyiség fejlesztés, önismeret
 • Összefüggő nyári gyakorlat: 10-11. évfolyam végén 140 óra

Gyakorlatorientált oktatás:

Szakmai és nyári gyakorlat (rendelőintézet, kórház, bölcsőde, idősek otthona).
Felkészítjük tanulóinkat a közép- és emelt szintű közismereti és szakmai érettségire.

MIÉRT VÁLASZD A KOSSUTHOT?

 • Nincs felvételi vizsga!
 • Frekventált, belvárosi helyszín, könnyen megközelíthető!
 • Diákcentrikus légkör!
 • Családias környezet, segítő, támogató, türelmes tanári kar!
 • Ingyenes korrepetálási lehetőség!
 • Szakmai versenyek, rendezvények, tréningek, utazások, kiállítások!
 • Ingyenes szakmaszerzési lehetőség!
 • Piacképes szakmai ismeret!
 • Tanulmányi ösztöndíj!
 • Emelt szintű érettségi felkészítés a felsőoktatási továbbtanulás érdekében!

 

A jövőd záloga a piacképes szakma! Gyere a Kossuthba!