LEENDŐ KILENCEDIK ÉVFOLYAMOS TANULÓINAK BEIRATKOZÁSA A 2020/2021. TANÉVRE

Tisztelt Szülő, kedves Tanuló!

 

Szeretettel köszöntöm Önt és Gyermekét a Kossuth Középiskolában! Alábbiakban tájékoztatom Önöket az iskolai beiratkozással kapcsolatos teendőkről.

 

A 2020/2021-es tanévre felvételt nyert diákok szülei az elektronikus ügyintézés lehetőségét használva is elindíthatják a beiratkozásukat.

Szakképző iskolai képzésre és a technikumi képzésekre beiratkozni csak érvényes orvosi alkalmassági igazolással az iskola elérhetőségeire megküldött orvosi alkalmassági dokumentációval lehet.

ONLINE ÜGYINTÉZÉS ESETÉN – 2020. június 22 és június 24.

A rendkívüli helyzetre való tekintettel a leendő 9. osztályosoknak a középfokú intézményekbe történő beiratkozás a 2020/2021. tanévre a https://eugyintezes.e-kreta.hu felületen történik online 2020. június 22 és június 24. közötti időintervallumban.

A kiértesítő levelünk tartalmazta papír alapon a https://eugyintezes.e-kreta.hu vonatkozó tudnivalókat.

Júniusban a beiratkozást megelőzően (június 15-től elérhetővé válik) egy oktatóvideóval segítjük a beiratkozás menetét, kérjük, kövesse iskolánk honlapján (http://www.kossuth-kalocsa.hu) található kitöltési oktató videó lépéseit és a kötelezően kitöltendő sablonok, dokumentumok visszatöltését.

Figyelem! A csatolt dokumentumok eredeti példányát a középiskolában történő személyes megjelenéskor be kell mutatni!

Azon tanulók kezdhetik meg a beiratkozás folyamatát, akik teljesítették az általános iskola követelményeit, általános iskolai bizonyítványuk záradékolva van. Javítóvizsga esetén a beiratkozás augusztusban, a javítóvizsga sikeres teljesítése után kezdhető meg.

SZEMÉLYES ÜGYINTÉZÉS ESETÉN – 2020. június 25.

Személyes találkozás esetén (védelmi előírások betartásával, maszk kötelező viselése, távolságtartás) a beiratkozást 2020. június 25-én tartjuk meg 8.00-17.00 között a Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (6300 Kalocsa, Tomori Pál utca 10.) főépületében.

Kérem, hogy a személyes beiratkozáson a tanuló is és a törvényes gondviselő is legyen jelen!

A beiratkozásra eredeti példányban el kell hoznia a következő dokumentumokat:

  • A tanuló személyi igazolványa
  • A tanuló lakcímkártyája
  • A tanuló TAJ kártyája
  • A tanuló adókártyája
  • A tanuló születési anyakönyvi kivonata
  • Az okmányirodában kapott NEK azonosítót tartalmazó lap
  • A tanuló általános iskolai bizonyítványa
  • Amennyiben szakértői véleménye van bármely Pedagógiai Szakszolgálattól
  • Amennyiben jegyzői határozattal rendelkezik, mentességek igénybevételéhez
  • Orvosi vizsgálati részvételt igazoló alkalmassági nyilatkozat

Az általános iskolai bizonyítvány a beiratkozáskor a középiskolában marad, hiszen a beiratkozás tényét abban záradékolnunk kell.

Mivel a hatályos jogszabályokat intézményünknek is be kell tartani, ezért egyszerre csak egy tanuló szülőjével tudunk dolgozni, ezért tisztelettel kérem megértésüket és türelmüket az esetlegesen kialakuló hosszabb várakozási időért!

Ha év végén a tanuló bármely tantárgyból megbukott, kérem azt a beiratkozás előtti héten a 78/461-185–ös telefonszámon jelezni!

Számukra a beiratkozás a pót-beiratkozási napon lehetséges, erről bővebb tájékoztatást a fenti telefonszámon kaphat.

Kérdés, probléma esetén felvilágosítás kérhető az iskola titkárságán a 06-78/461-185 telefonszámon, illetve az info@kossuth-kalocsa.hu e-mail címen.

 

Kalocsa, 2020. június 5.

 

Bekéné Deutsch Ágnes

tagintézményvezető