Pincér képzés

Pincér
(Tagozatkód: 0082)

SZAKKÖZÉPISKOLA

A szakiskolák helyébe lépő szakközépiskolákban az első három év után szakmai vizsgát tehetnek a diákok, majd további két év alatt felkészülhetnek az érettségire.

Szakképesítés megnevezése: Pincér

A szakképesítés azonosító száma: 34 811 03

Szakmacsoport: 18. Vendéglátás-turisztika

Szakképzési évfolyamok száma: 3

Elméleti képzési idő aránya: 30%
Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

Az összefüggő nyári szakmai gyakorlat időtartama: 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra

Felvétel: A tanulmányi eredmények alapján, felvételi nincs, egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.

Kizárólag a tanulmányi eredmény figyelembe vételével vesszük fel a szakgimnáziumi, szakközépiskolai képzéseinkre jelentkező tanulókat. A hozott pontok alapján elérhető maximális 60 pont az alábbiakból áll össze: – figyelembe vett tantárgyak a 7. év végi és a 8. félévi bizonyítványból: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, biológia. Nem javasolt matematikából felmentett tanulók számára a vendéglátás-turisztika szakmacsoport.

Kimenet:

 • OKJ 34 811 03 Pincér szakképesítés

Képzés időtartama: 3 év

Kiemelten oktatjuk:
Vendéglátó gazdálkodás, felszolgálási ismeret, élelmiszerismeret, fogyasztóvédelem, szakmai idegennyelv.

 • Vendéglátó gazdálkodás
 • Általános élelmiszerismeret, fogyasztóvédelem
 • Pincér szakmai idegen nyelv
 • Felszolgálási alapok
 • Felszolgálási alapok gyakorlat
 • Felszolgálás (elmélet)
 • Felszolgálás (gyakorlat)

A gyakorlatra is építünk:
Terítési, felszolgálási, értékesítési gyakorlat (pl. különböző felszolgálási módok, különleges éttermi munka, étlapszerkesztés, étrend összeállítás, rendezvényszervezés).
Diákjainknak lehetősége van az intézmény tanéttermében, pincérkabinetében, valamint vendéglátó egységekben a legmagasabb szintű szakmai tudás elsajátítására.
Tanulóink rendszeresen részt vesznek a különböző városi rendezvények lebonyolításának segítésében, mely kiváló gyakorlati tapasztalatot jelent számukra.

A szakképesítés megszerzésével a következő tevékenységek elvégzésére lesz képes:

 • az üzemeltetéssel kapcsolatos teendőket elvégezni
 • az árukészlet alakulását figyelemmel kísérni, részt venni az áru átvételében, előírásoknak megfelelő tárolásában és dokumentálásában
 • munkaterületét és a vendégteret nyitásra előkészíteni
 • felszolgálni, fogadni, leültetetni a vendéget, ismertetni a választékot, ételeket és italokat ajánlani, a rendelést felvenni
 • a felszolgáláshoz szükséges eszközöket előkészíteni, a vendégek által választott ételeket és italokat szakszerűen felszolgálni
 • megszervezni a saját munkáját, a felszolgálandó étel és ital minőségét, mennyiségét és hőmérsékletét figyelemmel kísérni
 • számlákat készíteni
 • átvenni a fogyasztás ellenértékét, pénztárgépet kezelni, zárás után a vendégek távozását ellenőrizni, elszámolást készíteni
 • idegen nyelven rendelést felvenni

MIÉRT VÁLASZD A KOSSUTHOT?

 • Nincs felvételi vizsga!
 • Frekventált, belvárosi helyszín, könnyen megközelíthető!
 • Diákcentrikus légkör!
 • Családias környezet, segítő, támogató, türelmes tanári kar!
 • Ingyenes korrepetálási lehetőség!
 • Szakmai versenyek, rendezvények, tréningek, utazások, kiállítások!
 • Piacképes szakmai ismeret!
 • Tanulmányi ösztöndíj a hiányszakmákban!