Pincér-vendégtéri szakember képzés

SZAKKÉPZŐ ISKOLA

(korábban szakközépiskola)

Pincér-vendégtéri szakember
Tagozatkód: 0082

 

A szakma megnevezése: Pincér-vendégtéri szakember

A szakma azonosító száma: 4 1013 23 04

A képzés időtartama: 3 év

 • évfolyam: turizmus-vendéglátás ágazati alapoktatás
 • A 10. és 11. évfolyam: szakirányú oktatás, tanulók lehetőség szerint duális szakmai oktatásformájában, vállalatoknál, vállalkozóknál, valós munkakörnyezetben tudják elsajátítani a szakmai ismereteket.
 • A duális képzésben résztvevő tanulókkal a munkáltató szakképzési munkaszerződést köt, amely alapján a tanuló munkabérre
 • Az összefüggő nyári szakmai gyakorlat időtartama: a 10. évfolyamot követően 175 óra

Felvétel: A tanulmányi eredmények alapján, felvételi nincs, egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.

Kizárólag a tanulmányi eredmény figyelembe vételével vesszük fel a technikumi, szakképző iskolai képzéseinkre jelentkező tanulókat. A hozott pontok alapján elérhető maximális 60 pont az alábbiakból áll össze: – figyelembe vett tantárgyak a 7. év végi és a 8. félévi bizonyítványból: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, biológia. Nem javasolt matematikából felmentett tanulók számára a turizmus-vendéglátás ágazat.

 

Kiemelten oktatjuk:

 • Vendégtéri ismeretek, felszolgálási ismeretek
 • Étel-, italismeret
 • Étel és ital érzékenységek, allergiák
 • Értékesítési ismeretek
 • Étlap és itallap szerkesztésének marketing szempontjai
 • Gazdálkodási ismeretek
 • Rendezvényszervezési ismeretek

A gyakorlatra is építünk: Terítési, felszolgálási, értékesítési gyakorlat (pl. különböző felszolgálási módok, különleges éttermi munka, étlapszerkesztés, étrend összeállítás, rendezvényszervezés).
Diákjainknak lehetősége van az intézmény tanéttermében, pincérkabinetében, valamint vendéglátó egységekben a legmagasabb szintű szakmai tudás elsajátítására.
Tanulóink rendszeresen részt vesznek a különböző városi rendezvények lebonyolításának segítésében, mely kiváló gyakorlati tapasztalatot jelent számukra.

 

A szakképesítés megszerzésével a következő tevékenységek elvégzésére lesz képes:

 • az üzemeltetéssel kapcsolatos teendőket elvégezni
 • az árukészlet alakulását figyelemmel kísérni, részt venni az áru átvételében, előírásoknak megfelelő tárolásában és dokumentálásában
 • munkaterületét és a vendégteret nyitásra előkészíteni
 • felszolgálni, fogadni, leültetni a vendéget, ismertetni a választékot, ételeket és italokat ajánlani, a rendelést felvenni
 • a felszolgáláshoz szükséges eszközöket előkészíteni, a vendégek által választott ételeket és italokat szakszerűen felszolgálni
 • megszervezni a saját munkáját, a felszolgálandó étel és ital minőségét, mennyiségét és hőmérsékletét figyelemmel kísérni
 • számlákat készíteni
 • átvenni a fogyasztás ellenértékét, pénztárgépet kezelni, zárás után a vendégek távozását ellenőrizni, elszámolást készíteni
 • idegen nyelven rendelést felvenni

A szakmatanulást pénzbeli juttatásokkal is ösztönzik

A szakképzésben tanulók tanulmányaik idején különféle pénzbeli juttatásokat kaphatnak megfelelő tanulmányi eredmény esetén, de egyszerre csak egyféle juttatásra jogosultak:

 • az iskolai tanulmányok és esetleges iskolai tanműhelyi gyakorlat idején ösztöndíjat, amelynek mértéke a tanulmányi eredménytől függ,
 • a duális képzésben pedig szakképzési munkaszerződés keretében a gyakorlati képzést végző vállalat, vállalkozás munkabért és további egyéb juttatásokat biztosít számukra,
 • a végzősök tanulmányaik sikeres befejezése esetén, ha befejezik a képzést és szakmát szereznek, egyszeri pályakezdési juttatást is kaphatnak.

MIÉRT VÁLASZD A KOSSUTHOT?

 • Nincs felvételi vizsga!
 • Frekventált, belvárosi helyszín, könnyen megközelíthető!
 • Diákcentrikus légkör!
 • Családias környezet, segítő, támogató, türelmes tanári kar!
 • Ingyenes korrepetálási lehetőség!
 • Szakmai versenyek, rendezvények, tréningek, utazások, kiállítások!
 • Piacképes szakmai ismeret!
 • Ösztöndíj!

 

A jövőd záloga a piacképes szakma! Gyere a Kossuthba!