Tankönyvosztás

TANKÖNYVOSZTÁS

2018/2019. tanév

SZAKGIMNÁZIUMI TANULÓKNAK (egészségügy, vendéglátóipar és turisztika ágazat)

Helye: 6300 Kalocsa, Tomori Pál utca 10.

Ideje:

9. évfolyam     →   2018. augusztus 28. 8-16 óráig (kedd)

10. évfolyam   →   2018. augusztus 29. 8-10 óráig (szerda)

11. évfolyam   →   2018. augusztus 29. 10-12 óráig (szerda)

12. évfolyam   →   2018. augusztus 29. 12-14 óráig (szerda)

SZAKKÖZÉPISKOLAI TANULÓKNAK (pincér és szakács szakma)

Helye: 6300 Kalocsa, Asztrik tér 7.

Ideje:

9. évfolyam     →     2018. augusztus 28. 8-16 óráig (kedd)

Fontos információk:

A Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata értelmében az eddig felmenő rendszerben történő ingyenes tankönyvellátást a 2017/2018-as tanévtől egy ütemben vezeti be az 5-8. évfolyamokra, valamint kiterjeszti a középiskola 9. évfolyamára is. Ennek értelmében intézményünk minden 9. évfolyamos tanulója a 2018/2019. tanévben is térítésmentesen kapja tankönyveit, amelyeket köteles rendeltetésszerűen használni, nem megrongálni, és tanév végén az iskolának visszaszolgáltatni.

10-12. évfolyamon a fizetős tanulók a tankönyvosztás napján (ha a Könyvtárellátó megküldi), a tankönyvcsomaggal együtt kapják meg a csekkben végződő számlát. A tankönyvcsomag árát a csekken szereplő összeg postai befizetésével, vagy banki átutalással is ki lehet egyenlíteni.

A tankönyvcsomag végső megrendelője minden évfolyamon a tanuló, így az átvételre is a tanuló és/vagy törvényes képviselője jogosult.

Kérjük azon 10-12. évfolyamos rászorult tanulókat, akik ingyenes tankönyveket kapnak, hogy az ingyenesség igazolására szolgáló határozatok érvényességét ellenőrizzék! Akinek a nyár folyamán lejárt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága, de már rendelkezik új határozattal, tankönyvosztásra hozza magával!

Az ingyenességre való jogosultságot minden esetben igazolni kell! Igazolás hiányában nem áll módunkban ingyen adni a tanulónak a tankönyveket!

Tankönyvfelelősök